Live workshop with Eric Franklin in Istanbul, Turkey on June 4, 2022

“Relax your Neck, Liberate your Shoulders”

“Boynunu Rahatlat, Omuzlarını Özgürleştir”


This special event in the metropolis on the Bosphorus
will be held in English with simultaneous Turkish translation.
Eric Franklin will be teaching live and in person!


Experience the power of imagery, touch and movement exercises to lengthen and balance shoulder and neck musculature. Learn how to melt away tension and associated mental anxiety. Release holding patterns in the upper body by activating the pelvic floor foundation and becoming aware of organic causes of tightness and muscular rigidity. Learn the experiential anatomy of the shoulder girdle and benefit from an increased awareness of the function and interaction of joints and muscles. Exercise with small rolling balls to experience smooth joint action, increased circulation and balanced posture.

Bu workshop’ta omuz ve boyun kaslarının dengelenmesi için size sunacağımız imgelem, dokunma yöntemleri ve egzersizlerini deneyimleyeceksiniz. Üst vücutta yerleşmiş olan verimsiz paternleri pelvik tabanı aktive ederek gevşetecek ve kassal katılığın ve gerginliğin organik sebeplerini fark edecek, kaygı ve gerginlikten kurtulmanın araçlarını keşfedeceksiniz. Omuz kuşağının deneysel anatomisini, kasların ve eklemlerin birbiriyle olan iletişimi ile fonksiyonunu öğrenerek akışkan eklem hareketleri ve kan dolaşımı ve dengeli bir postür temelinde omuzlarınız özgürleşecek, mobil ve rahat bir boyna kavuşacaksınız.

JOIN ERIC LIVE IN ISTANBUL!

Saturday, June 4, 2022
12:00 – 17:30
@ Darwin Fitness & Food in Istanbul

4 Haziran 2022, Cumartesi,
12:00-17:30
@ Darwin Fitness & Food, İstanbul

Location on Google Maps

Goals and objectives of this live workshop:


 • To learn imagery and exercises that melt away shoulder and neck tension.
 • To understand the evolutionary background of shoulder girdle anatomy.
 • To experience the balance and poise of a centered head on a liberated spine.
 • To learn client-centered imagery and practical take-home exercises for fast relief.
 • To learn how to balance and release the fascia of the neck and shoulders.
  ———————————————————————–
 • Omuz ve boyun gerginliğini silen imgelem ve egzersizler
 • Omuz kuşağı anatomisi
 • Özgür omurga üzerinde başın dengeli duruşu
 • Öğrenci odaklı imgelemler ve hızlı sonuç veren en ödevleri
 • Boyun ve omuz fasyasını dengelemenin yolları
  ———————————————————————–

Please note that accommodation, travel, books, food and drink, internet costs, or any other additional expenses incurred are not included in the price of this workshop. We recommend concluding an appropriate insurance policy to cover any possible cancellation in case of illness etc.

This live workshop is for your own personal enrichment and leisure, and the event price doesn’t include a Franklin Method License.

Seyahat, konaklama hizmetleri, kitaplar, yiyecek ve içecekler, internet bedelleri ve diğer ek harcamalar fiyata dahil değildir. Ödenen ücretin iadesi yapılamayacağından seyahatiniz için tüm tedbiri almanızı rica ederiz.

Bu workshop kişisel gelişiminiz içindir ve Franklin Method lisansını kapsamaz.

Live Workshop | Relax your neck, liberate your shoulders – Istanbul

$100.00

Saturday, June 4, 2022
12:00 – 17:30
@ Darwin Fitness & Food in Istanbul

4 Haziran 2022, Cumartesi,
12:00-17:30
@ Darwin Fitness & Food, İstanbul

Location on Google Maps

Out of stock

0

Start typing and press Enter to search